Wystawa w Olsztynie

Dziś by­łam z Pa­nem Wald­kiem i jego tatą na ko­lej­nej wy­sta­wie (XXXIX Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych – National Dog Show CAC) w Olsz­ty­nie. Droga do Olsz­tyna mi­nęła nam dość do­brze, ale już w sa­mym Olsz­ty­nie na sta­dio­nie przy­wi­tała nas po­tężna ulewa i burza.

Do­brze, że przy na­szym ringu był już roz­sta­wiony na­miot, w któ­rym były pa­nie z Kra­iny Ni­gdy Ni­gdy z mo­imi ku­zy­nami ha­skymi. Obie Pa­nie i ku­zy­no­stwo byli tak mili, że po­zwo­lili nam się schro­nić w swoim na­mio­cie 😉
Ulewa trwała chyba z go­dzinę czasu, co spo­wo­do­wało prze­su­nię­cie roz­po­czę­cia wy­stawy …. tak lało, że my­śla­łam już, że wy­stawa zo­sta­nie odwołana.

No, ale … w końcu deszcz i bu­rza prze­szły i wy­stawa się roz­po­częła. Tro­chę jesz­cze to trwało za­nim ja i Pan Wal­dek wy­szli­śmy na ring. Na ringu spo­tka­łam się tylko z ko­le­żanką z Wój­towa, bo inna koleżanka z Olsztyna nie do­tarła na wy­stawę … (cie­kawe dla­czego, czyżby wy­stra­szyła się kon­ku­ren­cji …. hihi 😉

Troszkę byłam zde­ner­wo­wa­na, jak sę­dzia po­wie­działa, że mam biec jako pierw­sza … nie lu­bię jak ktoś biega za mną z tyłu. Jakoś jednak się przemogłam i pobiegłam. Niestety koleżanka wykazała się większą „zimną krwią” i to ona wygrała, ale jakby nie było zajęłam bardzo dobrą drugą lokatę z doskonałą oceną 😉 … no cóż następnym razem to ja będę pierwsza 😉

» GALERIA ZDJĘĆ


Translate »
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tores po spacerze
Wiosenny spacer na lotnisku

Dzisiejszego popołudnia mój Pan ze swoimi rodzicami, Basią i ciocią Reginą zabrali mnie i Toresa na spacer na pobliskie lotnisko.

Zamknij