Czym jest rodowód i rasa

Rodowód to nie kawałek bezużytecznego papieru z imionami przodków naszego psa.
Przede wszystkim świadczy o pochodzeniu psa, o tym, że jego rodzice i przodkowie też byli psami określonej rasy. Gwarantuje nam, że nasz psiak powinien wyrosnąć na psa o określonych cechach charakteru i wyglądzie. Rodowód hodowlany obejmuje szczegółowe dane każdego z ujętych w nim osobników, takie jak: datę urodzenia, numery rodowodów, oraz kodowe oznaczenia koloru przyjęte przez organizację, która rodowód wydaje. Potwierdza on rasowość psa, ponieważ za rasowego (czasem występują wyjątki) uznaje się wyłącznie psa, którego przodkowie od co najmniej czterech pokoleń wywodzą się z tej samej rasy i wiernie przekazują swoje cechy potomstwu.

Jeśli pies nie posiada rodowodu, nic nie możemy powiedzieć o jego przodkach. Taki pies może przypominać psa określonej rasy, ale tak naprawdę nie jest jej przedstawicielem.
Przynależność psa do danej rasy może powiedzieć nam o nim bardzo dużo, ponieważ każda z ras jest inna pod względem charakteru i wyglądu. Każda rasa uznana przez międzynarodową organizację (jest ich kilka) posiada dokładnie opisany wzorzec, według którego na wystawach oceniane są psy. To wzorzec określa, jaki kolor sierści może mieć pies danej rasy, jak długi powinien być jego ogon czy wreszcie jaki ma być kształt jego kufy. Cechy zapisane we wzorcu uznaje się za najbardziej pożądane i tak dobiera psy hodowlane, aby utrwalić je w ich potomstwie. Zaś wzorzec rasy tworzony jest przy współudziale hodowców z wielu krajów, którzy dzielą się ze sobą doświadczeniami i wynikami hodowli.

Zapisz


Translate »
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wykopki

Ostatnie dwa dni u nas były istnym szaleństwem, w szczególności dla Toresa. Nasi Państwo mieli wykopki (znaczy kopali ziemniaki ;-),

Zamknij